Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2012

industrialGirl
6374 93f5
Reposted fromNotYours NotYours vialesbian lesbian
industrialGirl
7140 4f60
Reposted fromb4rt b4rt viaohgodwhy ohgodwhy

November 06 2012

industrialGirl
Reposted frompietia pietia
industrialGirl
Mam wrażenie, że sam przed sobą postawiłem wielki, czerwony znak STOP.
— jestemleniem.wordpress.com
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose
industrialGirl
Reposted fromsixtus sixtus
industrialGirl
  Ten dzień przywitał nas ulewą, w tym wietrze z syfu z listopada ...   
— Kul- Dziewczyna bez zęba na przedzie
Reposted fromHydrazyna Hydrazyna
industrialGirl
1519 d702
industrialGirl
5199 4742 500
Reposted fromNotYours NotYours

November 05 2012

industrialGirl
1152 06b3
Reposted from1923 1923
industrialGirl
Jak spotkasz ich pozdrów i spytaj jak żyją,
Bo łączyło nas więcej niż przyjaźń i piwo.
— Bonson
Reposted fromAdonis Adonis
industrialGirl
Mieliśmy błękitne oczy i nikt nas nie kochał
Oprócz nas samych, kurwa nikt nas nie kochał, to smutne.
— Bonson
Reposted fromAdonis Adonis
industrialGirl
1266 1e1f 500
Reposted fromCarmariss Carmariss
industrialGirl
1281 29c7
Reposted fromenemmy enemmy
industrialGirl
1306 64ae
industrialGirl
9192 a0b1
industrialGirl
2891 72bc
Reposted fromNotYours NotYours
industrialGirl
industrialGirl
4666 075c
Reposted fromlesbian lesbian viaNotYours NotYours
industrialGirl
8487 c0d9
Reposted fromlesbian lesbian
industrialGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl